Цени

                                                                                                              Цени с ДДС

 

 

Апартамент                                                                                                 120 лв.

Допълнителен обект в същата сграда

/гараж, паркомясто/                                                                                    60 лв.

Самостоятелен гараж, паркомясто                                                           80 лв.

Офис до 200 кв.м.                                                                                       200 лв.

Офис над 200 кв.м.                                                                                     по договаряне

Търговски обект до 200 кв.м. /магазин, ресторант,                                300 лв.

Сладкарница, кафене, склад или др. подобен/

Търговски обект над 200 кв.м.                                                                  по договаряне

Едноетажна къща със застроена площ до 150 кв.м.                               200 лв.

За всеки допълнителен етаж/постройка                                                  50 лв. 

Къща със застроена площ над 150 кв.м.                                                  300 лв.

Терен с инвестиционен проект                                                                360лв. – 600 лв.

Незастроен имот                                                                                         180 лв.

За всеки следващ                                                                                        50 лв.

Земеделска земя                                                                                          120 лв.

За всеки следващ                                                                                        20 лв.

Машини и съоражения                                                                               по договаряне

Площообразуване                                                                                       0,30 лв./кв.м.