За нас

Фирма „Джи Ей Брокерс“ ЕООД е създадена през 2017г. и има голям опит в изготвянето на пазарни оценки, площообразуване, посредничество при сделки с незвижими имоти.

Управител на дружеството е Генади Ангелов, член на Камара на независимите оценители в България.

Изготвяме оценки на:

  • Апартаменти
  • Къщи
  • Етажи от къща
  • УПИ
  • ПИ
  • Сгради
  • Обособени части
  • Земеделски земи
  • Трайни насаждения
  • Машини и съоръжения